ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχίζοντας από τη συλλογή πληροφοριών, έρευνα αγοράς, ανταγωνισμού, τον προσδιορισμό στόχων επικοινωνιακής πολιτικής (Brand Audit), την αρχική ιδέα, την δημιουργία τελικών διαφημιστικών (Band Print), την επιλογή – σχεδιασμό των ΜΜΕ και την υλοποίηση όλων των μέσων ολικής επικοινωνίας που έχουν ως άμεσο στόχο την Προβολή – Προώθηση – Πώληση των προϊόντων / υπηρεσιών του Πελάτη.

Οι δημιουργίες μας προκαλούν το ενδιαφέρον όλων γιατί είναι δείγμα μιας νέας φιλοσοφίας, προσέγγισης του τελικού αποδέκτη, καταναλωτή, που καταλαβαίνουμε πως έχει αλλάξει τρόπο σκέψης και αγοραστικές συνήθειες μετά και από τις πρόσφατες εξελίξεις.