• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKETING/ TOTAL COMMUNICATION
  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ PUBLIC RELATIONS
  • GRAPHIC DESIGN
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / WEB SERVICES
  • ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ / TRANSLATION – INTERPRETING