ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι συνεργασίες μας στο χώρο της επικοινωνίας είναι επιλεκτικές και μας παρέχουν την πολύτιμη κάλυψη σε τομείς εξειδικευμένους, όπου είναι απαραίτητη, για την βέλτιστη επίτευξη των στόχων του πελάτη μας.

EQUINOX

Ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα Media Specialists στον τομέα του.

Βασικοί τομείς δράσης ανάπτυξης:

  • Αποκλειστικά εργαλεία Media, που εξασφαλίζουν την βέλτιστη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
  • Συνεχής επικοινωνία με το δίκτυο, για ανταλλαγή πληροφοριών και απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης.
  • Έρευνα Αγοράς με εξατομικευμένες παραμέτρους και ανάλυση σε βάθος.
  • Zoom Wise: Αποκλειστική ποσοτική έρευνα ευρείας κλίμακας.
  • TGI: Ποσοτική έρευνα δημογραφικών και ψυχογραφικών χαρακτηριστικών αγοραστικής συμπεριφοράς.

Τ.Ν.Τ.

Σχεδιασμός, παραγωγή, εκτέλεση τηλεοπτικών διαφημιστικών και οπτικοακουστικών εφαρμογών πολυμέσων, για την παρουσίαση, προώθηση, προϊόντων / υπηρεσιών.