ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Στην ADBP Public Relations πιστεύουμε πως η επιτυχία είναι ταυτόσημη της πιστότητας που δημιουργεί ο καταναλωτής με το προϊόν / υπηρεσία που του προσφέρουμε/ παρέχουμε.

Για το σκοπό αυτό οι ειδικοί Δημοσίων Σχέσεων της ADBP έχουν δημιουργήσει μια σειρά προγραμμάτων με στόχο πάντα τη ζωντανή αμφίδρομη σχέση πιστότητας μεταξύ των καταναλωτών και του "Brand Name" που μας ενδιαφέρει.

  • Ανάλυση κάθε λεπτομέρειας για το προϊόν / υπηρεσία που προσφέρουμε / παρέχουμε.
  • Οι καταναλωτές από απλοί θεατές / δυναμικοί αγοραστές με υψηλή πιστότητα στο προϊόν / υπηρεσία που προσφέρουμε / παρέχουμε.
  • Ανταγωνισμός / άμεσος και έμμεσος, νέες τάσεις, νέες δημιουργίες..
  • Το περιβάλλον / η εικόνα της εταιρίας μέσα από το όνομα (Brand) και οι τάσεις στο περιβάλλον του καταναλωτικού κοινού μια δεδομένη στιγμή.